top of page
Kunst og håndværk

Børne- og ungehjem efter Barnets lov § 43, stk. 1, nr. 6, og stk. 3

Vi tilbyder særligt tilrettelagte forløb omkring børn og unge, som har svært ved at navigere i det almene system.

Ydelsesbeskrivelse:
Se ydelsesbeskrivelse

VESTERGADE 7A

Om børne- og ungehjemmet

Et børne- og ungehjem jf. Barnets Lov § 43 i Ad-Hoc Projekt er et omsorgsfuldt og udviklende hjem med de bedste rammer for en tryg barndom. Målet med et børne- og ungehjem hos Ad-Hoc Projekt er at give alle børn/unge lige muligheder i livet. Ingen er ens, og i vores tilgang ser vi muligheder frem for begræns­ninger hos hver enkel.

 

Vestergade 7A er centralt placeret i Toftlund by. Der er tale om særligt tilrettelagte forløb med plads til maksimalt to beboere på afdelingen. Børne- og ungehjemmet består af to store værelser på 15 m2. Beboerne har eget værelse og fælles køkken, badeværelse og stue. Til tilbuddet hører der ligeledes en hyggelig lukket gårdhave, der er indrettet med multibane med forskellige aktivitetsmuligheder, grill og havemøbler.​

 

Der er ligeledes indrettet et personale kontor til medarbejderne, der hjælper beboerne i deres hverdag. Botilbuddet er bemandet døgnet rundt.

Vores tætte beliggenhed til Toftlund Centrum gør, at vi kan tilbyde dig mange muligheder for aktivitet og underholdning. I Toftlund har du adgang til adskillige idrætstilbud, hvor du kan udøve fodbold, håndbold og mange flere sportsgrene.

Hvis du vil blot have en mere rolig dag, så kan du nyde den dejlige gågade og naturskønne omgivelser. Gågaden tilbyder alle de nødvendige shopping muligheder, som du har brug for og du kan fx også besøge Toftlunds ude svømmeanlæg, biograf og byens forskellige parker. ​

Toftlund kan også tilbyde flere beskæftigelses muligheder igennem Jobcenter og andre lokale samarbejdspartnere. Hvis du har tanker om at uddanne dig, så kan Toftlund og nærtliggende større byer også tilbyde STU forløb samt alle ungdomsuddannelser, landbrugsskole, professionsbachelor uddannelse fra VIA University College.

Pædagogiske metoder og særligt tilrettelagte forløb

Vi modtager børn og unge i alderen 10-17 år med massive adfærds- og følelsesmæssige, sociale og indlæringsmæssige problematikker i form af:​

  • Intellektuel/kognitiv forstyrrelse

  • Personlighedsforstyrrelser

  • Tilknytningsforstyrrelser​

  • Omsorgssvigt

  • Opmærksomhedsforstyrrelse

  • Udadreagerende adfærd og tilgrænsende tilstande

  • Kriminalitet, personfarlig

Der er således tale om børn- og unge mennesker med gennemgribende udviklingsforstyrrelser og problemskabende adfærd, som kræver tæt og overtagende støtte i dagligdagen.

De problemstillinger, der ofte ses ved målgruppen kan være empatiforstyrrelser, tilknytningsforstyrrelser, sociale vanskeligheder, udadreagerende adfærd, selvmordstanker, højt konfliktniveau, kriminalitet, uddannelses- og arbejdsmæssige vanskeligheder, seksuelt krænkende adfærd og et eller flere afbrudte institutionsophold.

Fælles for dem alle er, at de har brug for hjælp, men ikke alle har brug for den samme hjælp. Gennem en faglig og individuel tilrettelagt pædagogisk indsats sætter vi ind med den rette støtte og hjælp til udvikling, der giver et solidt fodfæste i livet. 

Der arbejdes med udgangspunkt i en kognitiv og adfærdsterapeutisk pædagogisk tilgang med afsæt i miljøterapi, hvor der er fokus på adfærd, problemløsning, ansvar samt tryghed og omsorg. ​

Vi bruger relationsarbejdet og miljøet som udviklingsfremmende tiltag omkring barnet den unge. I det miljøterapeutiske relationsarbejde forholder personalet sig anerkendende, mentaliserende, jeg-støttende og spejlende over for den enkelte og hjælper på denne måde barnet den unge med at knytte relationer til personalet.

ADL – træning (almindelig daglig livsførelse) hvor personlig hygiejne, rengøring af eget værelse, tøjvask, rydde op efter sig selv på fællesarealer, handle ind og lave mad er en integreret del af den adfærdsterapeutiske ramme på vores børne- og ungehjem.

Der udarbejdes udviklingsplaner, hvor der opsættes mål, delmål samt udvælges pædagogiske metoder til arbejdet hermed. Udviklingsplanerne tager afsæt i barnet eller den unges egne ønsker, samt kommunens bestilling.

Ad-Hoc Projekt inviterer kommunen til opfølgningsmøde 2 gang årligt og fremsender dagsorden forinden. Hvis kommunen vurderer, at der skal afholdes hyppigere opfølgningsmøder, imødekommes dette af også af Ad-Hoc Projekt.

Personalet på Vestergade 7A

Personalenormeringen I huset er som udgangspunkt 1:1, hvilket betyder, at der er en pædagog til en beboer både i dag, aften og- nattetimerne. 

På vores solisttilbud har alle beboere unikke behov, så der er også mulighed for andre former for normeringer. Det kan f.eks. være en pædagogisk personale til to beboere (1:2) eller to pædagogiske personaler til en beboer (2:1). 

I nattetimerne er der altid vågne personale til stede, og andet personale kan altid tilkaldes.​

For at sikre at alle beboere bliver mødt med de samme høje pædagogiske færdigheder, gennemgår alt personale den samme oplæring, når de bliver ansat. Sådan sikrer vi, at alle nye medarbejdere har den nødvendige faglige ballast.

Ungestøtte:

Unge over 18 år tilbydes ungestøtte (efterværn) i form af en støttekontaktperson, der hjælper den unge med en stabil overgang til voksenlivet. Den tilknyttede støttekontaktpersonen har en bred erfaring og har arbejdet med unges problematikker i sit professionelle virke. Ungestøtte tilbydes frem til at den unge fylder 23 år efter BL § 113 (tidligere SEL § 76)

bottom of page