top of page
Kontakt

KONTAKT OS

Kontakt os for visitation eller generelle spørgsmål
Ad-Hoc Projekt (Administration)

Telefon: 7735 5000  

Email: kontakt@ad-hoc-projekt.dk

Adresse: Vestergade 9, 6520 Toftlund

CVR-nummer: 4384 3230

Afdeling Vestergade 7A

Telefon: 2233 5989 

Email: Vestergade7a@ad-hoc-projekt.dk

Adresse: Vestergade 7A, 6520 Toftlund

Afdelingsleder: Dennis Kristoffersen

Telefon: 2233 2696

Sikkermail: dk@ad-hoc-projekt.dk

Afdeling Vestergade 9, 1. TH

Telefon: 2230 3925 

Email: Vestergade91th@ad-hoc-projekt.dk

Adresse: Vestergade 9, 1. Th, 6520 Toftlund

Afdelingsleder: Dennis Kristoffersen

Telefon: 2233 2696

Sikkermail: dk@ad-hoc-projekt.dk

Tak for din indsendelse

BESTYRELSE

Ad-Hoc Projekt har en aktiv bestyrelse. Bestyrelsen påser, at tilbuddene i Ad-Hoc Projekt drives i overensstemmelse med sit formål. Bestyrelsen er ligeledes ansvarlig for, at tilbuddene drives i overensstemmelse med gældende regler, herunder lov om social service, barnets lov og de af tilsynsførende myndigheder fastsatte retningslinjer. 

 

Bestyrelsens primære opgave er at udfordre, støtte og hjælpe den daglige ledelse til at gøre deres absolut bedste. Bestyrelsen sikrer en åben og transparent dialog samt fordrer samarbejde og høj kvalitet i det socialfaglige arbejde og en holdbar økonomi med sikker drift.

Bestyrelsen består af:​

  • Direktion: Johnny Appel Schilling, Formand.

  • Direktion: Bo Højlund Christensen.

  • Bestyrelsesmedlem: Advokat, Jens Erik Skovvang, Næstformand.

  • Bestyrelsesmedlem: Institutionsleder, Jonna Dittfeld.

  • Medarbejderrepræsentant: Socialpædagog, Søren Juhl.

Direktionen deltager i bestyrelsemøder uden stemmeret.

bottom of page