top of page

OMSORG

BØRNE- OG UNGEHJEM

Ad-Hoc Projekts børne- og ungehjem jf. Barnets Lov § 43 henvender sig til børn og unge i alderen 10-17 år, hvor der er behov for individuel og specialiseret støtte. Et børne- og ungehjem i Ad-Hoc Projekt er et omsorgsfuldt og udviklende hjem med de bedste rammer for en tryg barndom. 

 

Målet med et børne- og ungehjem hos Ad-Hoc Projekt er at give alle børn og unge lige muligheder i livet. Ingen er ens, og i vores tilgang ser vi muligheder frem for begræns­ninger hos hver enkel. Fælles for dem alle er, at de har brug for hjælp – men ikke alle har brug for den samme hjælp. Gennem en faglig, pædagogisk indsats sætter vi ind med den rette støtte og hjælp til udvikling, der giver et solidt fodfæste i livet. 

 

Der er ofte tale om meget sårbare børn og unge, der har oplevet massivt omsorgssvigt eller/og traumatisering med dertil hørende psykosociale problematikker. ​Vi modtager børn og unge med massive adfærds- og følelsesmæssige, sociale og indlæringsmæssige problematikker i form af:​

  • Intellektuel/kognitiv forstyrrelse

  • Personlighedsforstyrrelser

  • Tilknytningsforstyrrelser​

  • Omsorgssvigt

  • Opmærksomhedsforstyrrelse

  • Udadreagerende adfærd og tilgrænsende tilstande

  • Kriminalitet, personfarlig

De problemstillinger, der ofte ses ved målgruppen kan være empati forstyrrelser, tilknytnings forstyrrelser, sociale vanskeligheder, udadreagerende adfærd og tilgrænsende tilstand, selvmordstanker, højt konfliktniveau, kriminalitet, uddannelses- og arbejdsmæssige vanskeligheder, seksuelt krænkende adfærd og et eller flere afbrudte institutionsophold.

OUR COURSES

INDSKRIVNING

Kontakt os for visitation!

Tlf. 7735 5000

Er du interesseret i at høre mere om vores børne- og ungehjem, drøfte muligheder eller ønsker du en målgruppevurdering, så kontakt visitationen på: sikkermail@ad-hoc-projekt.dk eller på tlf. 7735 5000

Inden et nyt barn eller ung flytter ind, er det vigtigt, at det fra Ad-Hoc Projekts side er afklaret, om det netop er det børne- og unge tilbud, der kan støtte barnet eller den unge bedst muligt.

 

Derfor er der i Ad-Hoc Projekt en fast visitationsprocedure. Proceduren sikrer, at  vi får indhentet alle relevante informationer om barnet eller den unge. Informationer der gør det muligt at vurdere, hvorvidt Ad-Hoc Projekt har de rette kompetencer og ressourcer til at varetage opgaven omkring barnet eller den unge.

KALENDER

19

Februar

Fastelavn fejres

Fastelavn er en fest, hvor man klæder sig ud og slår katten af tønden

24

Juni

Sankt Hans fejres

Sankt Hans er en fest for Solhvervet, midsommeren

31

Oktober

Halloween fejres

På allehelgensdag tændes der typisk lys, og man fejrer troens forbilleder og mindes de døde

24

December

Juleaften fejres

Højdepunktet for juletiden, hvor man fejrer fødslen af Jesus af Nazareth

PROBLEMSKABENDE ADFÆRD

SÆRLIGT TILRETTELAGTE FORLØB

bottom of page