top of page

OMSORG

BØRNE- OG UNGEHJEM

Ad-Hoc Projekts børne- og ungehjem henvender sig til børn og unge i alderen 10-17 år, hvor der er behov for individuel og specialiseret støtte. Et børne- og ungehjem i Ad-Hoc Projekt er et omsorgsfuldt og udviklende hjem med de bedste rammer for en tryg barndom. 

 

Målet med et børne- og ungehjem hos Ad-Hoc Projekt er at give alle børn og unge lige muligheder i livet. Ingen er ens, og i vores tilgang ser vi muligheder frem for begræns­ninger hos hver enkel. Fælles for dem alle er, at de har brug for hjælp – men ikke alle har brug for den samme hjælp. Gennem en faglig, pædagogisk indsats sætter vi ind med den rette støtte og hjælp til udvikling, der giver et solidt fodfæste i livet. 

 

De problemstillinger, der ofte ses ved målgruppen kan være empati forstyrrelser, tilknytnings forstyrrelser, sociale vanskeligheder, selvskadende adfærd, selvmordstanker, højt konfliktniveau, kriminalitet, uddannelses- og arbejdsmæssige vanskeligheder, seksuelt krænkende adfærd og et eller flere afbrudte institutionsophold.

Vi modtager børn og unge med massive adfærds- og følelsesmæssige, sociale og indlæringsmæssige problematikker i form af:​

  • Intellektuel/kognitiv forstyrrelse

  • Personlighedsforstyrrelser

  • Tilknytningsforstyrrelser

  • Omsorgssvigt

  • Opmærksomhedsforstyrrelser

  • Kriminalitet, personfarlig

  • Udadreagerende adfærd og tilgrænsende tilstande

OUR COURSES

INDSKRIVNING

Kontakt os for visitation!

Tlf. 7735 5000

Børne- og ungehjem som opholdssted, § 43, stk. 1, nr. 6, og stk. 3

Det er som oftest en svær situation for både børn og forældre, når børnene flytter til et børne- og ungehjem og ikke længere kan bo hjemme. Vores erfaring viser dog, at flytningen kan være med til at sikre en forstærket rela­tion mellem børnene/de unge og deres forældre på den lange bane.

Når børnene kommer hjemmefra, giver det mulighed for en frisk start, hvor relationen kan bygges op ud fra nogle nye forudsætninger, og sammen med den pæda­gogiske indsats støttes børnene ind i en god udvikling. Forældre og pårørende indgår fortsat som en vigtig del af barnets liv, selvom man flytter til et børne- og ungehjem.

KALENDER

19

Februar

Fastelavn fejres

Fastelavn er en fest, hvor man klæder sig ud og slår katten af tønden

24

Juni

Sankt Hans fejres

Sankt Hans er en fest for Solhvervet, midsommeren

31

Oktober

Halloween fejres

På allehelgensdag tændes der typisk lys, og man fejrer troens forbilleder og mindes de døde

24

December

Juleaften fejres

Højdepunktet for juletiden, hvor man fejrer fødslen af Jesus af Nazareth

PROBLEMSKABENDE ADFÆRD

SÆRLIGT TILRETTELAGTE FORLØB

bottom of page